Skip to Content

Genel Müdürün Mesajı

Herkesin hikâyesi farklı, ekranı aynı...

Genel Müdürün Mesajı

İçinde bulunduğumuz dönem, yayıncılık alanında küresel izleyici kitlesini yakalamaya yönelik bir içerik mücadelesine şahitlik ediyor. Artık sadece kurumsal yapılar değil, bireyler de içerik üreticisi bir aktör olarak yayıncılık alanında yer alıyor ve her gün yüz binlerce yeni içerik kitlelere sunuluyor. Günümüzde, izleyicinin dikkatini çekerek alana hâkim olma gayesindeki en önemli sorun ise, etik sınırların belirsizleşmesidir. Etik sınırlar içinde kalma bilinci ve emanet zihin ve kalplerle muhatap olmanın idraki ile gerçekleştirilecek ve geliştirilecek yayıncılık anlayışı, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyor. Bu çerçevede, en hassas görev kamu yayıncılarına düşüyor.

1 Mayıs 1964’te kurulan TRT, 60 yıllık yolculuğunda, bu bilinçle nice programa, dünya çapında büyük ilgi gören nice yapıma, ülkemiz tarihine geçen nice yayına, insanlığın ortak sorunlarına çözüm arayan nice organizasyona ve yayıncılık sektörünü ileriye taşıyan nice yeniliğe ve ilke imza attı, atmaya da devam ediyor. TRT ailesi olarak, bizim felsefemiz, kıymetli içeriğin Türkiye’de ve dünyada daha çok insana ulaşması hedefi üzerine oturuyor. Bizler, 21. yüzyıl teknolojisi ve gelişmelerini, anlamı ve insanı merkeze alan bir perspektifle değerlendiriyor; bulunduğumuz tüm mecralarda bu düşünceyle hareket ediyoruz. 

Birbirinin yerini alma konusunda sıklıkla gündeme gelen radyo, televizyon ve internet alanlarının hepsini ayrı değerler ve kendine özgü kulvarlar olarak görüyor; her biri için ayrı stratejik amaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyoruz. Yapımlarımızı, sinema ve dizi filmlerimizi, programlarımızı, haber yayınlarımızı görülmeyenlerin ve yok sayılanların sesi olacak, insanların anlam dünyasını zenginleştirecek, içeriği kültürel çeşitliliğe araç kılacak, doğruyu ve hakikati merkeze alacak şekilde hayata geçiriyoruz. Tek yönlü yayıncılık anlayışına, evrensel değerler seti olarak sunulan ve her türlü içeriğin alt metnine yerleştirilen tek merkezli bakış açısına, algıları ve duyguları yönlendirme amacındaki çalışmalara engel olmak ve nihayet çeşitliliğin zenginliğe dönüşmesini sağlamak için TRT ailesi olarak uluslararası etkinliklerimizi, iş birliklerimizi, dizi ve film ihracatını önceliyoruz. Kadim bir medeniyet tasavvurunun, tarihi birikimimizin insanlığın mahrum kaldığı çeşitliliğe şifa olması için gayret gösteriyoruz. İletişim imkânlarının çeşitlendiği, erişimin arttığı, sınırların sanal platformlarla ortadan kalktığı günümüz dünyasında anlam kıtlığına derman olmak bizler için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda insanlığa karşı bir borçtur. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, içerik deryasında anlam arayan insanların kalbinde ve zihninde anlamlı izler bırakmak en mühim amacımızdır.

Bu bilinçle, yayıncılık alanında öncü olmaya ve küresel meselelere hakkaniyet zemininde farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Kurumumuzun varlık sahasını genişletecek ve etki alanını daha da güçlendireceğiz. Belleğimizden aldığımız güç ve yerelden küresele taşıdığımız değerlerle iletişimin yarınlarını şekillendirecek; bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olan ülkemizin yükselen sesiyle uyumlu ve güçlü bir yankı oluşturmayı en içten çabalarımızla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, kurulduğu günden bugüne kamu yararını ve insani değerleri önceleyen Kurumumuzun 60. kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla kutluyorum.

TRT hem bellektir hem gelecek.

Scroll to top